Kulturkraften – Creative LabGenom Creative Lab stödjer Länskulturen entreprenörer att utveckla sina individuella verksamheter eller produkter affärsmässigt. Det är en fantastik möjlighet som går ut på att ge och ta. I fyra grupper om tre kreatörer kommer samtligas idéer stötas och blötas, skissas och skrotas, testas och förverkligas.

Genom verktyg och arbetsprocesser som utvecklats specifikt för de kreativa näringarna slussas idéerna genom fyra olika faser, från introduktion till konkretisering och aktionsplan. Tillsammans med andra kreativa människor får du individuell coachning och bra verktyg för att satsa och ta steget fullt ut.

Creative Lab (film)

För info om Kulturkraften:
http://nckultur.org/projekt/kulturkraften/