Craft Reach

Èconomusee
Projektbakgrund:

Huvudsyftet är att utveckla tjänster för att stödja och främja lokala småföretag i syfte för dem att inte bara överleva, utan att blomstra. Èconomusee konceptet är fortfarande nytt för de flesta hantverkare och arbetet med att placera hantverksföretag centralt i samhället är också nytt.

Arbetet med att skapa synergier mellan konstnärer, hantverkare och de lokala samhällena är en ny metod för affärsutveckling i samband med tjänsteutveckling.

Syfte och mål

Craft Reach-projektet syftar till att utveckla och testa tjänster för att hjälpa kvalitets hantverksföretag växa och frodas i glesbygdsområden genom att förbättra sina affärsmodeller och lokaler, lyfta produkter på den internationella marknaden och att använda företagen som kontaktpunkter i det lokala samhället och som inspiration för unga människor.

Aktiviteter

Vi ska utveckla tre företag till Èconomuses

Vi planerar för att inspirera unga människor att ta upp traditionellt hantverk. En tjänst kommer att ge 8 praktikplatser på 14 dagar vardera för ungdomar att arbeta med hantverkare i någon av våra regioner.

En aktivitet är att hantverkare hyr ut lokaler för att visa upp verk av andra konstnärer och hantverkare.

Projektägarna kommer att ta del av föreläsningar i grön ekonomi, blå ekonomi och crowd funding.

För mer info om Èconomuses I Jämtland Härjedalen:
https://www.economusee.eu/the-destinations/7-sweden