Smice

Nätverk för hållbar utveckling

Vi på Designcentrum är med och jobbar för en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi i mittnorden. Vi tror på en framtid där vi går ifrån det linjära modellen, dvs där vi använder viktiga naturresurser till att producera och konsumera produkter som snart hamnar i soporna. Vi tror det är smartare på flera sätt att ställa om till en ekonomi där resurser kan användas flera gånger om, någons avfall kan bli en värdefull resurs för den andre.

I denna film av Martin Fryklund berättar Erik Noaksson om hur vi tänker.
Hoppas du vill vara med!

För mer info om Smice:
https://www.smice.nu