Detta är Designcentrum

Designcentrum får ny hemsida! Vi behåller vår adress: designcentrum.se, men under tiden som den nya webbsidan installeras kan det innebära tekniskt strul under några dagar, detta sker i mitten på oktober. Vi ber om överseende för detta.

——-

Designcentrum inom Jämtland Härjedalen är en arena för kreativ samhällsutveckling. Här möter designområdet människor som vill bidra till utveckling i Jämtland Härjedalen. Genom exempelvis seminarier, workshops, utställningar och designfacilitering arbetar verksamheten för att utveckla designområdet i regionen, och för att utveckla regionen genom design.

Designprocessen utgår från slutanvändarens behov och kan användas för att utveckla allt från produkter och tjänster till miljöer och system. Kanske är du intresserad av design. Kanske jobbar du med design, innovation eller utveckling. Kontakta oss gärna så undersöker vi hur Designcentrum kan vara en resurs för dig eller din organisation.

Vi deltar i projektet HBTQ och normkritiskt kompetens. Målet är att hitta relevanta och användbara arbetsmetoder där HBTQ-perspektivet tillvaratas inom ramen för det regionala kulturutvecklingsarbetet.